نام کالا گرماژ سایز نقد مدت
کلاه جراح 900 1،150
کلاه بیمار رنگی 38 1،200 1،400
کلاه بیمار سفید 25 1،050 1،150