نام کالا گرماژ سایز نقد مدت
شلوار بیمار 38 7،800 9،600
شلوار بیمار 50 9،250 10،400
شلوار اطفال 12سال 7،000 8،000
شلوار اطفال 6سال 5،000 6،000