نام کالا گرماژ سایز نقد مدت
روسری 25 سفید 2،440 3،000
روسری 38 3،100 3،800